sábado, 25 de octubre de 2008

Una educació per a tots.


Quan passejem pel carrer ens adonem de la gran diversitat cultural que hi ha al nostre país. Hi ha moltes persones que ho consideren bó, però n’hi ha altres que consideren que és un fet dolent.

Aquestes ultimes són les anomenades ‘racistes’ o ‘xenofòbiques’. El racisme és una ideologia basada en que existixen diferents grups humans diferenciats per les característiques racials. I la xenofòbia és un conjunt d’actituds que s’identifiquen amb l’odi cap a l’estranger, cap a les persones, cap el seu aspecte, les seues costums i la seua religió.

És per la immigració que cada vegada tenim una major diversitat cultural a les escoles. Gent que vol trobar unes millors condicions de vida arriba a Espanya amb el somni de sobreviure. Els fills i filles d’aquestes persones estan integrant-se a poc a poc a les aules espanyoles, i és un gran repte per als mestres, sobretot per als encarregats de l’educació Infantil , ja que assenten les bases de l’educació de qualsevol xiquet.
Hem d’evitar a les escoles qualsevol senya de prejudici, opinió o comportament negatiu sobre la discriminació. Una manera de fer-ho és educar des de la primera infància amb el principi d’igualtat. Tots els éssers humans tenen els mateixos drets i obligacions. Si els xiquets crèixen al costat d’uns altres de diferent color de pell o lloc de procedència, al pas dels anys ho trobaran quotidià -no tal i com ara ho veu la societat-.

El nostre Projecte Educatiu de Centre s’ha d’adequar als alumnes immigrants. També s’ha d’aconseguir suficient personal de suport per evitar les desigualtats derivades dels factors culturals.
Gent del meu voltant de vegades em diu que no està d’acord amb la meua visió d’integració, assegurant que a l’escola només se’n va a aprendre coneixements. Aleshores, jo conteste que a l’escola se’n va a fer-se persona.

La meua mirada positivista i il·lusionista em diu que potser ho aconseguirem entre tota la nova generació de mestres. Deixem apart les ‘diferències’ i mans a l’obra! La diversitat ens enriqueix a tots.lunes, 20 de octubre de 2008

Herois anònims.

Aquest és un vídeo que em va cridar molt l'atenció, inclús va fer que una llàgrima esvarara per la meua cara. Espere que us arribe al cor, perquè coses com aquesta són les que fan que hi haja motius per pensar que el món pot anar millor i que hi ha esperança mentre quede alé. A cert moment de la meua vida vaig pensar en estudiar Educació Especial, però per qüestions de llunyania, vaig elegir finalment Educació Infantil, que possiblement haja sigut la millor elecció de la meua vida. Aquest any a la carrera, he sabut que les deficiències són molt comuns, i que possiblement a l'aula tindrem xiquets amb aquestes. Certament serà una aventura i una meta per a mi aconseguir l'aprenentatge d'aquestes personetes, que no per ser 'especials' van a quedar-se sense una educació com la de la resta de companys.

Aquest vídeo mostra la humilitat a flor de pell, l'amor i la completa dedicació cap a algú amb deficiències físiques i psicològiques, i és digne d'admirar. També trasmitix -almenys a tot aquell amb capacitat de mestre- una inquietud per voler millorar situacions semblants amb les nostres mans, o d'ajudar a aprendre per molt complicades que siguen les circumstàncies i les discapacitats. Amb aquestos casos, tot és un repte, però s'obté la millor de les recompenses.

domingo, 19 de octubre de 2008

Inaugurant!

'L'educació consisteix en ensenyar als homes no el que han de pensar, sino a pensar.' (Calvin Coolidge)

Com futura mestra, tinc plena confiança en l'educació. Opine que una persona és el que és gràcies a l'educació que ha rebut, tant de tipus cultural com de tipus personal. Ens eduquem amb tot el que ens envolta, ja siguen objectes, persones o situacions. Establim relacions amb tots els components del nostre medi i és quan té lloc l'aprenentatge.
Educar en llibertat es oferir autonomia, oferir oportunitats de crèixer i d'aprendre de tot allò que es vulga.
En conclusió: educar es convertir a algú en persona.


Educar: (educare, educere) --> 'Guiar, conduïr en el coneixement.'